';
side-area-logo

ثبت پایتخت |خدمات ارزش افزوده

ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده

ثبت پایتخت | رتبه بندی انبوه سازان

ثبت پایتخت | رتبه بندی پیمانکاران

مالیات برارزش افزوده
خدمات ارزش افزوده

ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده

خیلی ضعیفضعیفمعمولیخوبعالی (6)

( با رای دادن مارا در بهبود کیفیت مطالب یاری کنید )

تعریف مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

در چند سال اخیر، مالیات بر ارزش افزوده (ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده) به انواع مالیاتهایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت میشود اضافه شده است. با توجه به آخرین خبرهای منتشر شده حاکی از قوانین مالیاتی جدید در سال ۹۵، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد اضافه نخواهد شد.

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده

برای درک بهتر مفهوم این (ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده) نوع مالیات، بهتر است ابتدا بدانیم ارزش افزوده در قانون به چه معناست. ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمانهای معینی به دولت پرداخت میکند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هرسال از سوی دولت (ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده) مشخص میشود. این نرخ، درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا  یا خدمات است. در سال ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ۹% تعیین شده بود.

روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر، پرداخت مالیات  بر ارزش افزوده بر اساس خود اظهاری است. بدین صورت که مودیان می بایست در پایان هر سه ماه، فرم اظهارنامه خود را از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده به آدرسwww.evat.ir ثبت نمایند.

قبوض مربوط به پرداخت مالیات از طریق(ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده) این وب سایت صادر و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام میشود.

پس از پرداخت مالیات بصورت اتوماتیک اظهارنامه تایید نهایی می گردد.