';
side-area-logo

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی وحقوقی صادر میشود که هرکدام شرایط خاص خود را دارد.

مثلا برای گرفتن این کارت حقیقی فرد باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشد وهمچنین داشتن کارت پایان خدمت وحداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
این کارت بنا به درخواست متقاضی بین ۱ تا ۵ سال اعتبار دارد که البته باید اتاق بازرگانی این موضوع را تایید کنند.
اشخاص حقیقی نیز میتوانند کارت بازرگانی بگیرند (ثبت پایتخت) که از شرایط آن داشتن :

۱- اجاره نامه هولوگرام دار محل کار

۲- گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و فرم بانکی مبنی بر اعتبار بانکی میباشد.

همچنین در صورت عدم نیاز می توان کارت را باطل کرد که در این موارد باید صاحب کارت به اتاق بازرگانی مراجعه و انصراف خود را از داشتن کارت اعلام کند.

roshana

نظر بگذارید