';
side-area-logo
موسسات غیر تجاری
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت پایتخت | ثبت موسسات غیر تجاری

خیلی ضعیفضعیفمعمولیخوبعالی (5)

( با رای دادن مارا در بهبود کیفیت مطالب یاری کنید )

ثبت موسسات غیر تجاری

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد نتفاع داشته یا نداشته باشند.

عناوین ثبت موسسات غیر تجاری:

تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. تشکیلات مزبور طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

ثبت پایتخت | ثبت موسسات غیر تجاری

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری :

 1. دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
 2. تنظیم اساسنامه حداقل در ۲ نسخه
 3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ۲ نسخه
 4. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
 5. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه

تذکرات:

 1. حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
 2. قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

3.طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
۴.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
۵.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

روش و مراحل ثبت:

شایان ذکر است در هر یک از مراحل ثبت شرکت، چنانچه ابهام و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در موسسه ثبت پایتخت  تماس حاصل نمایید.

 • تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء.
 • تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء.
 • تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء.
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها.
 • تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب ۵ نام به ترتیب اولویت

نام های انتخاب شده بایستی:

 1. با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
 2. سابقه ثبت نداشته باشد.
 3. از نام های خارجی نباشد.

مسئول مربوطه پس از بررسی،با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.

سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند.

مراحل ثبت موسسات غیر تجاری پس از ثبت اینترنتی:

 1. باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
 2. با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
 3. چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی(اصالتاَ یا وکالتاَ)در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه،صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهرکرده است به متقاضی تسلیم می شود.
 4. درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.