';
side-area-logo
ثبت پایتخت | شرکت سهامی خاص

ثبت پایتخت | شرکت سهامی خاص

خیلی ضعیفضعیفمعمولیخوبعالی (5)

( با رای دادن مارا در بهبود کیفیت مطالب یاری کنید )

شرکت سهامی خاص

یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت مهمترین ، بزرگترین و فعالترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند.

شرکت های سهامی بر دو نوع هستند :

 1. شرکت سهامی عام
 2. شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام:

موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

شرکت سهامی خاص:

تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.

چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. .اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص،اولاَ تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد،ثانیاَ ورقه تعهد وجود ندارد،ثالثاَ تشکیل مجمع عمومی موسس لازم نیست.

تشکیل شرکت سهامی خاص:

برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است:

 1. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 2. اظهارنامه ی مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی
 5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

همان طور که گفتیم،برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی لازم نیست و قانون گذار تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اسناد و مدارک فوق را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.

در شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، آورده های غیر نقد باید طبق نظر کارشناسان رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شود و نمی توان آن ها را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس مذکور قبول کرد.

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

 • سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
 •  شرکای شرکت نباید کمتر از ۳ نفر باشند.
 • سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
 • ضمناَ این شرکت ها نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
 • در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
 • تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده ۴ ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص

نام شرکت سهامی خاص:

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشته ها شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد. مانند «شرکت سهامی خاص …» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشته ها شرکت تصریحاَ معلوم باشد. زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.

همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:

 • از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد؛
 • اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد؛
 • دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد؛
 • عدد نباشد؛
 • لاتین نباشد؛
 • از فرهنگ لغات فارسی استفاده شده باشد و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نیست تصویری از مستند ضمیمه گردد.
 • همچنین،از کلماتی نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا استفاده نگردد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل شرکت سهامی خاص:

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 4. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 6. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +۱۰)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی کنند .
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 12. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 13. پرداخت فیش ۴۰.۰۰۰ ریال بعنوان هزینه
 14. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

پس از فراهم نمودن مدارک فوق،با مراجعه به کارشناسان مجرب ما می توانید کلیه ی امور ثبت شرکت سهامی خاص را به ما بسپارید. همکاران ما در ثبت پایتخت، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.