';
side-area-logo

اساسنامه چیست؟

اساسنامه شرکت در واقع به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که یک شخص حقیقی با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم بوسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود و به آن شخص حقوقی یا شرکت اعتبار و هویت می بخشد.

 اساسنامه چیست و چگونه تنظیم میشود؟

اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که بخش اول آن یعنی اساس به معنی پی ، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده اند. از اساسنامه تعاریف متفاوتی ارائه شده است که در زیر به تعدادی از این تعاریف می پردازیم:

 • قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد.
 • مجموعه مواد و شرایطی که برای تشکیل شرکت ، حزب یا انجمن تنظیم شود.
 • مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت مقرر و معین می شود مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکت های تجاری و انجمن ها.
 • و غیره

هر یک از شرکت های تجاری و غیر تجاری ، دولتی و غیر دولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود. اساسنامه شرکت های مختلف علاوه بر تبعیت از اصول کلی و چگونگی تنظیم و نگارش اساسنامه ، تفاوت هایی هم باهم دارند.

آیا همه شرکت ها باید دارای اساسنامه باشند؟

 1. مطابق ماده ۳۷ قانون تجارت : “شرکت باید دارای اساسنامه ای باشد که نکاتی در آن تصریح شده باشد” .
 2. براساس ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب(۱۳۴۷/۱۲/۲۴) :”طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و شامل موارد مشخصی باشد”.

با توجه به قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در فصل شرکت های سهامی به موضوع اساسنامه پرداخته اند ، اینگونه به نظر می رسد که شرکت سهامی (سهامی خاص -سهامی عام) باید دارای اساسنامه باشد.

یک اساسنامه شامل چه مواردی می شود:

۱- در یک اساسنامه قبل از هر چیز باید نام شرکت و نوع آن مشخص و تعیین گردد. مثلا : اساسنامه شرکت ….. سهامی خاص .

۲- موضوع شرکت

۳- مدت شرکت، در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.

۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آن.

۵- مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.

۶- نوع سهام ( درصورتی که شرکت سهامی باشد) ، سهم الشرکه یا سهام آن

۷- هیئت های اداره و تفتیش

۸- تعیین مدیران شرکت و مسئولیت و اختیارات و حق الزحمه مدیران و صاحبان حق امضاء.

۹- وظایف و ماموریت های شرکت

۱۰- پیش بینی شرایط تغییرات در سرمایه شرکت ( مثلا کاهش یا افزایش سرمایه و یا حق تقدم در خرید سهام )

۱۱- تعیین مجامع عمومی ، طرق تصمیم گیری در مجامع.

۱۲- تعیین ارکان شرکت

 • هیات مدیره
 • عده اعضاء هیات مدیره
 • مدت مدیریت مدیران
 • سهام وثیقه مدیران
 • حد نصاب و اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات هیات مدیره
 • صورت جلسات هیات مدیره
 • اختیارات هیات مدیره
 • تعیین مدیر عامل

۱۳- تعیین بازرسین شرکت

۱۴- امور مالی و حساب های شرکت

۱۵- انحلال و تسویه

۱۶- طریق تغییر اساسنامه

اساسنامه باید چند صفحه باشد؟

یکی از سوالات بسیار رایجی که کسب و کارها از ما در جلسات مشاوره می پرسند این است که ،اساسنامه باید چند صفحه باشد، اساسنامه باید طولانی باشد یا مختصر ، اینکه فقط تیتر ها را بصورت کلی بنویسیم کفایت می کند یا باید موضوعات و جزییات را ریز به ریز و جزئی وارد کنیم؟

در قسمت قبل صحبت کردیم در مورد اینکه یک اساسنامه باید شامل چه مواردی بشود، و لازم است اطلاعات وارد شده و شرایط اعلامی کاملا گویا و مشخص باشد و تقریبا در مورد همه رئوس فعالیت توضیح داده شود تا هم به نوعی اعضاء داخل شرکت فرآیند پیش رو و برنامه کسب و کار آینده خود را بدانند و هم اینکه افراد خارج از شرکت که با مطالعه اساسنامه می خواهند در جریان امور فعالیت شرکت قرار بگیرند، کاملا مجاب شوند.

آیا می توانیم اساسنامه را خودمان تنظیم کنیم ؟

سوال تکراری دیگر در مورد اساسنامه این است که آیا می توانیم خودمان یک اساسنامه تنظیم کنیم یا باید به دفاتر مجری و متولی این کار مراجعه کنیم؟ بهتر است طرح اولیه اساسنامه توسط اعضاء یا بنیان گذاران اولیه مجموعه یا شرکت تهیه و تنظیم شود و برای نهایی کردن چهارچوب و متون آن از لحاظ بررسی مفهوم و برداشت حقوقی آن جهت جلوگیری از تضاد و تناقض در عبارات و جملات آن از یک کارشناس حقوقی و یا مشاور این حیطه ، کسب نظر کرد.

اساسنامه چیست؟

اساسنامه چیست؟

اساسنامه چیست؟

zahedian

نظر بگذارید