ثبت پایتخت | رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران چیست و تشخیص صلاحیت چگونه انجام می‌شود؟

رتبه بندی مشاوران براساس مقررات آیین‌نامه برای احراز صلاحیت مشاورانی به کار می‌رود که قصد انجام پروژه‌هایی با ویژگی‌های زیر را دارند:

 1.  بیش از پنجاه درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام آن‌ها موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله شود و یا واگذاری آن‌ها مستلزم رعایت قانون برگزاری مناقصات باش
 2. طرح‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

مشاور کیست و رتبه بندی مشاوران برای چه خدماتی صادر می‌گردد؟

مشاور به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که موفق به اخذ رتبه بندی مشاوران (دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت) شده است و خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.

خدمات مشاوره که توسط مشاوران تشخیص صلاحیت شده (دارای رتبه بندی مشاور) در هر تخصص ارائه می‌گردد به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • خدمات مشاوره‌ای اقتصادی
 • خدمات مشاوره‌ای فنی – مهندسی
 • خدمات مشاوره‌ای مدیریتی

خدمات مشاوره‌ای اقتصادی:

این نوع خدمات شامل موارد زیر می‌باشد:

مطالعات امکان‌سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و به طور کلی فعالیت‌هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح) می‌شود.

 • مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای
 • مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
 • خدمات مطالعات آماری
 • خدمات مهندسی ارزش
 • پایش و ارزشیابی طرح‌ها

خدمات مشاوره فنی – مهندسی:

این نوع خدمات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
 • طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 • کنترل مهندسی
 • نظارت بر اجرای طرح؛ نصب و راه‌اندازی
 • خدمات جنبی مهندسی

خدمات مشاوره‌ای مدیریتی:

این نوع خدمات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • مدیریت طرح
 • طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های کیفیت
 • خدمات مدیریت
 • خدمات برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

تقسیم‌بندی شخصیت حقیقی و حقوقی مشاوران برای اخذ رتبه بندی

مشاوران برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

نوع اول – شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین‌نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

نوع دوم – اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

نوع سوم – اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور: براساس قانون و مقرات برای انجام فعالیت‌های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آن‌ها در اساسنامه قید شده باشد.

نوع چهارم – اشخاص حقوقی بخش عمومی: براساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیت‌های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحدها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

نوع پنجم – سایر واحدهای خدمات مشاوره ایرانی و خارجی و مراکز علمی پژوهشی که حائز شرایط نوع اول، دوم، سوم و چهارم نباشند و گروه‌های همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد، نوع پنجم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱: در صورتی که صد رد صد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یا چند نوع از انواع واحدهای خدمات مشاوره باشد، گروه پایه شرکت تضامنی، بالاترین پایه در هر تخصص که توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است، خواهد بود. شرکت‌های تشکیل شده برای سایر کارها، شخصیت حقوقی خود را حفظ می نمایند.

تبصره ۲: هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حائز شرایط یکی از انواع دوم و سوم نباشند، از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه جدید تشخیص صلاحیت مشاوران (۲۳ تیرماه ۱۳۸۳) به مدت سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخد رتبه مجدد) تا خود را با شرایط این آیین‌نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این‌گونه واحدها به قوت خود باقی خواهد ماند.

گروه و تخصص‌های مربوط به رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران دارای ۱۴ گروه تخصصی می‌باشد که هر گروه‌ از چند تخصص مرتبط با هم که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته‌اند تشکیل شده است.

 • گروه شهرسازی و معماری
 • گروه راه و ترابری
 • گروه مهندسی آب
 • گروه کشاورزی
 • گروه انرژی
 • گروه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
 • گروه صنعت
 • گروه معدن
 • گروه نفت و گاز
 • گروه آمار
 • گروه میراث فرهنگی
 • گروه خدمات برنامه‌ریزی و افتصاد
 • گروه خدمات مدیریت
 • گروه تخصص‌های مشترک