مناطق ویژه اقتصادی ایران کدامند و تفاوت آنها با مناطق آزاد چیست؟

مناطق ویژه اقتصادی ایران کدامند؟ مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد : محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا

اشتراک گذاری
معرفی مناطق آزاد تجاری و مزایای ثبت شرکت در این مناطق

معرفی مناطق آزاد تجاری معرفی مناطق آزاد – تجاری صنعتی منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با

اشتراک گذاری
اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه چیست؟ اوراق قرضه یکی دیگر از انواع اوراق بهادار شرکت سهامی می باشد، در این قسمت به تعریف انواع آن ، شرایط انتشار آن ، حقوق دارندگان آن

اشتراک گذاری
شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی چیست؟ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. قانون تجارت ماده ۲ همین قانون اشاره

اشتراک گذاری
شرکت نامه چیست؟

شرکت نامه چیست؟ یکی دیگر از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گردد ، تنظیم سندی به نام شرکت نامه می

اشتراک گذاری
اساسنامه چیست؟

اساسنامه چیست؟ اساسنامه شرکت در واقع به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که یک شخص حقیقی با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی

اشتراک گذاری