شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. قانون تجارت ماده 2 همین قانون اشاره می نماید: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. بنابراین، شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت، در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد. هر چند که برای انجام امور غیر تجاری، مانند خرید و فروش آپارتمان، تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر، باید حتماَ امور تجاری باشد، تا شرکت بازرگانی محسوب گردند، لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت، در مورد شرکت های عام و خاص، استثنا قائل شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت، موجبات بیشتر تشکیل آن ها، بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام، امکان مشارکت و جریان پیدا می کند، فراهم آورد
بعلاوه قانون تجارت ماده 3 همین قانون مقرر داشته است که: شرکت های سهامی تعداد شرکاء نباید سه نفر کمتر باشد.
شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند : 1- سهامی عام 2- سهامی خاص
1- سهامی عام: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند
2- سهامی خاص: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.

ویژگی های شرکت سهامی عام:

 1. حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است.
 2. سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
 3. سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
 4. سی و پنج درصد از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.

نحوه تاسیس شرکت سهامی عام:

 1. طبق قانون 6 ماده تجارت، اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید در روزنامه کثیرالانتشار منتخب، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود
 2. رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

ویژگی های شرکت سهامی خاص:

 1. در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
  2-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
  3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص:

 1. سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.
 2. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
 3. سهام شرکت، قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
 4. در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است، تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تامین گردد.

بنابراین به طور خلاصه شرکت های سهامی را میتوان اینگونه تعریف کرد :

شرکت های سهامی، شرکت هایی هستند که با تجمع و سرمایه گذاری مشترک حداقل3 شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکت های سهامی خاص و 5 شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکت های سهامی عام جهت اشتغال موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و … (پژوهشی …) تشکیل می شوند، چنانچه مؤسسين قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تأمين نمايند به این گونه شرکت ها، شرکت های سهامی عام گفته میشود و اگر مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را خودشان بطور مستقیم تأمين نمايند، شرکت سهامی خاص نامیده میشوند سرمایه شرکت های سهامی عام نباید طبق قانون (فعلاً) کمتر از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص کمتر از1،000،000 ریال باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *