ثبت پایتخت | کارت پیمانکاری شهرداری

کارت پیمانکاری شهرداری و شرایط آن

در مورد لزوم اخذ رتبه یا گرید پیمانکاران مطالب زیادی را بیان کردیم و توانستیم از روند قانونی و مدارک مورد نیاز در جهت اخذ رتبه یا گرید پرده برداریم.

بسیاری از شهرداری های کشور به جهت افزایش توان فنی و اجرایی و ارتقا کمی و کیفی توان پیمانکاران (حقیقی و حقوقی) عمرانی و ساختمانی شاخص های خاصی را مد نظر گرفته اند و در همین باب این شهرداری ها اقدام به اختصاص کارت های ویژه ای تحت عنوان کارت پیمانکاری شهرداری می نمایند.

توجه فرمایید که ؛ کارت پیمانکاری شهرداری مقوله ای جدا از اخذ رتبه یا گرید می باشد.

تعریف و روش دریافت این کارت

بسیاری از کارشناسان معتقند؛ صدور این کارت ها نوعی موازی کاری با موضوع رتبه بندی پیمانکاران می باشد، ولی کارشناسان موافق صدور این کارت ها دلایل و استدلال های زیادی در ضرورت صدور کارت پیمانکاری شهرداری به زبان می آورند که میتوان مهم ترین این دلایل را ” ارتقاء توان فنی و اجرایی و بهبود توان کیفی و کمی پیمانکاران” قلمداد کرد. به صورت معمول در شهرداری ها، کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری، مرجع تایید کننده ی صلاحیت دریافت کارت پیمانکاران شهرداری می باشد.

می توان مهم ترین این دلایل را ” ارتقاء توان فنی و اجرایی و بهبود توان کیفی و کمی پیمانکاران” قلمداد کرد. به صورت معمول در شهرداری ها، کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری، مرجع تایید کننده ی صلاحیت دریافت کارت پیمانکاران شهرداری می باشد.

جهت دریافت این کارت میبایست مدارک ذیل را تهیه و به کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری ارائه نمایید :

  • تصویر مشخصات شناسایی و مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت جهت دریافت کارت
  • تصویر شناسایی و مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری جهت دریافت کارت
  • اسناد و گواهی های مربوط به سوابق کاری شرکت پیمانکاری، جهت دریافت کارت پیمانکاری شهرداری
  • فهرست امکانات اصلی و جانبی شرکت پیمانکاری جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری
  • فهرست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکاری جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری
  • گواهی مربوط به اخذ رتبه یا گرید شرکت از مرجع صادر کننده ی رتبه یا گرید جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

شایان به ذکر می باشد که شرکت ثبت پایتخت با برخورداری از کارشناسان ماهر در زمینه ی ثبت شرکت، اخذ رتبه و… در کم ترین زمان ممکن اقدام به اخذ کارت پیمانکاری شهرداری برای پیمانکاران محترم می کند.