ثبت پایتخت | رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران چیست و تشخیص صلاحیت چگونه انجام می‌شود؟

رتبه بندی پیمانکاران برای انجام فعالیت پیمانکاری و برای احراز صلاحیت پیمانکارانی که قصد انجام پروژه‌هایی با ویژگی‌های زیر را دارند صادر و طی ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اصلاح و تمدید می‌گردد.

1- طرح‌هایی که تامین مالی و یا اجرای آن‌ها در داخل یا خارج از کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشند.

2- تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد.

پیمانکار کیست و رتبه بندی پیمانکاران به چه پیمانکارانی تعلق می‌گیرد؟

پیمانکار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که برای انجام کار در چهارچوب مقررات و شرایط مندرج در آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده و یا به عبارتی موفق به اخذ رتبه‌ بندی پیمانکاران شده است.

پیمانکار از لحاظ شخصیت حقیقی یا حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شود:

پیمانکار حقوقی: پیمانکاری است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشد.

پیمانکار حقیقی: فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشد.

اخذ رتبه پیمانکاری منحصر به پیمانکاران زیر است:

 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.

پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد (۱۰۰%) سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

نوع دوم: پیمانکارانی که صد در صد (۱۰۰%) مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداری‌ها،‌ موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام‌المنفعه باشد.

نوع سوم: گروهای مشارکت و یا سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱: شرکت‌هایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب می‌شوند.

تبصره ۲: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها،‌ نهادها و  موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و …) پیمانکار محسوب نمی‌شوند.

رتبه بندی پیمانکاران براساس نوع فعالیت و معیارهای صلاحیت

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت به ۱۲ رشته تقسیم می‌شوند:

 • رشته ساختمان و ابنیه
 • رشته آب
 • رشته راه و ترابری
 • رشته صنعت و معدن
 • رشته نیرو
 • رشته تاسیسات و تجهیزات
 • رشته کاوش‌های زمینی
 • رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • رشته کشاورزی
 • رشته خدمات
 • رشته مرمت آثار فرهنگی و تاریخی
 • رشته نفت و گاز

هر کدام از رشته‌ها با توجه به معیارهای صلاحیت در ۵ پایه (از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • پیمانکاران پایه یک
 • پیمانکاران پایه دو
 • پیمانکاران پایه سه
 • پیمانکاران پایه چهار
 • پیمانکاران پایه پنج