ثبت پایتخت | خدمات ارزش افزوده

تعریف مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

در چند سال اخیر، مالیات بر ارزش افزوده به انواع مالیاتهایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت میشود اضافه شده است. با توجه به آخرین خبرهای منتشر شده حاکی از قوانین مالیاتی جدید در سال 95، این مالیات از 9 درصد اضافه نخواهد شد.

مفهوم مالیات برارزش افزوده چیست؟

برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات، بهتر است ابتدا بدانیم ارزش افزوده در قانون به معنی تفاوت بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است.

و مالیات آن ، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمانهای معینی به دولت پرداخت میکند.

نرخ مالیات برارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

هرسال از سوی دولت مشخص میشود. این نرخ، درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا  یا خدمات است. در سال ۹۴ این نرخ مالیات، ۹% تعیین شده بود.

روش پرداخت مالیات برارزش افزوده

در حال حاضر، پرداخت این مالیات بر اساس خود اظهاری است. بدین صورت که مؤدیان می بایست در پایان هر سه ماه، فرم اظهارنامه خود را از طریق سامانه به آدرس www.evat.ir ثبت نمایند.

قبوض مربوط به پرداخت مالیات از طریق این وب سایت صادر و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام میشود.

پس از پرداخت مالیات بصورت اتوماتیک اظهارنامه تایید نهایی می گردد.