انحلال شرکت های سهامی

انحلال شرکت های سهامی در موارد ذیل صورت می گیرد :

  1. در صورت ورشکستگی شرکت
  2. وقتی که شرکت موضوعی را برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
  3. در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده و آن مدت به پایان رسیده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال بدهند.
  5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مشاورین و کارشناسان ثبت پایتخت پاسخگوی تمامی سوالات شما در رابطه با مشکلات ثبتی شما می باشند.

لینک های مفید :

صفر تا صد خدمات ثبت شرکت

ثبت تغییرات

تبلیغات گوگل ادوردز

 

43- انحلال شرکت های سهامی در چه مواردی صورت میگیرد؟