ثبت شرکت فنی و مهندسی

ارائه کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

شرایط تاسیس و ثبت شرکت فنی و مهندسی

ثبت شرکت فنی و مهندسی در ایران به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص قابل ثبت است ، منظور از ثبت شرکت مهندسی این است که در بند ۲ اساسنامه شرکت که موضوع فعالیت شرکت را نشان می دهد موارد مربوط به فعالیت های مهندسی گنجانده شود البته تصور همگانی بر این است که شرکت مهندسی باید حتما نام مهندسی در ابتدای شرکت آورده شود که این کار نیز امکان پذیر است وشرایط ثبت آن در این مقاله تشریح می گردد.

شرکت فنی مهندسی چیست؟

شرکت های فنی و مهندسی به شرکت های اطلاق می شود که امور فنی، مهارتی و مهندسی را به انجام می رسانند؛ این نوع شرکت ها دارای موضوع و نامی فنی و مهندسی می باشند که می بایست آن را مورد توجه قرار دهند. مهندسین برای انجام پروژه های بزرگ فنی- مهندسی اقدام به ثبت قانونی و رسمی شرکت خود می کنند.
بنابراین آنچه هنگام ثبت شرکت های مهندسی اهمیت فراوان دارد، نام شرکت است که باید از کلمات خاصی قبل از عنوان شرکت استفاده گردد؛ کلماتی نظیر، مهندسی، فنی- مهندسی، مهندسین و یا گروه مهندسان.

نکته مهم دیگر اینکه، هر کدام از این کلمات دارای معنا و مفهوم خاصی هستند که با توجه به آن، می تواند آن واژه یا کلمه را برای شرکت برگزید؛ مثلاً اگر شرکت متقاضی با نام مهندسی ثبت شده باشد، باید متقاضی مدرک مهندسی خود را در زمان ارائه مدارک تحویل دهد. در ثبت شرکت با عنوان فنی- مهندسی، متقاضی در هنگام ارائه مدارک، باید مدرک مهندسی و یا فنی مهارتی خود را ارائه دهد و چنانچه متقاضی خواهان ثبت شرکت با عنوان مهندسین باشد، در هنگام ارائه مدارک، به مدرک مهندسی بیش از یک نفر نیاز است. این در حالی است که در زمانی که متقاضی قصد دارد شرکت خود را با عنوان گروه مهندسان یا گروه مهندسین ثبت نماید، باید به تعداد اعضای شرکت، مدرک مهندسی وجود داشته باشند و هنگام ارائه مدارک، هر کدام مدرک مهندسی خود را جداگانه به اداره ثبت تحویل دهند.

بیشتر شرکت های مهندسی دارای شخصیت مستقلی هستند که خود شخصاً با رعایت ضوابط و آئین نامه های ثبت شرکت ها، اقدام به تأسیس و ثبت شرکت مهندسی خود می کنند.
در این مطلب سعی شده است، ابتدا در مورد شرایط ثبت شرکت های مهندسی توضیحات مختصری ارائه شده و در ادامه، مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز فعالیت شرکت های مهندسی بعد از ثبت شرکت بیان می گردد.

مشاوره رایگان ما برای ثبت شرکت

مشاوره ما در تمامی زمینه های کاری موسسه ، صد در صد رایگان می باشد و همچنین جهت رفاه حال شما کاربران عزیز ، راه ها متعددی برای ارائه این خدمات قرار داده شده است. شما می توانید هر یک از این گزینه ها را به دلخواه خود انتخاب کنید و یا با مطالعه ادامه مطالب و دیدن فیلم های کوتاه ما ، بیش از پیش به هدف خود نزدیک شوید.

شرایط ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص

 1. تعداد اعضای شرکت مهندسی باید حداقل ۵ نفر باشند. از این تعداد دو نفر بازرس می باشند.
 2. مبلغ اولیه سرمایه شرکت صد هزار تومان می باشد.
 3.  میزان سرمایه پرداختی، باید ۳۵% به شکل نقدی باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص

 1. ارائه اقرار نامه امضا شده شرکت مهندسی.
 2. ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 3. ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 4. ارائه دو نسخه صورتجلسه مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 5. ارائه اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه و محکومیت افراد و اعضای شرکت مهندسی.
 6. ارائه کپی هر یک ار مدارک شناسایی اعضای شرکت که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
 7. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت، نیاز به مجوز داشته است، می بایست مجوز آن ارائه گردد.

شرایط ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود

 1. شرکت مهندسی، حداقل سرمایه مورد نیاز، ۱۰۰هزار تومان را فراهم سازد.
 2. شرکت مهندسی تعهد نامه پرداخت کل سرمایه را ارائه نماید.
 3. حداقل اعضای شرکت مهندسی می بایست ۲ نفر باشند.

مدارک ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود

 1. ارائه کپی مدارک هویتی کل اعضای شرکت از جمله کارت ملی و شناسنامه.
 2. ارائه مدارک نداشتن سوء پیشینه کیفری اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
 3. ارائه اقرارنامه شرکت مهندسی که توسط هر یک از اعضاء امضا شده باشد.
 4. ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 5. ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 6. ارائه دو نسخه صورتجلسه مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. ارائه تأییدیه هیأت مدیره شرکت مهندسی مبنی بر غیر دولتی بودن فعالیت.
 8. ارائه شرکت نامه در دو نسخه که به امضای سهامداران رسیده باشد.
ثبت شرکت فنی و مهندسی

مدارک لازم برای دریافت جواز تأسیس شرکت های مهندسی

در تأسیس شرکت های مهندسی، متقاضی باید اقدام به اخذ جواز کند. برای این منظور می توان به دو روش زیر عمل نمود:

چنانچه متقاضی فردی حقیقی باشد (جزو اعضای اصلی شرکت باشد):

 1. ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
 2. ارائه کپی مدرک تحصیلی متقاضی.
 3. ارائه سوابق کاری شرکت مهندسی در پروژه های مرتبط(طراحی، مشاوره، اجرا، امور صنعتی و مهندسی)
 4. پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 5. پر کردن فرم پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 6. ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با تخصص و مهارت مهندسی، چه به صورت کوتاه و چه به صورت بلند مدت.
 7. ارائه گواهی عضویت متقاضی در انجمن های علمی، فنی و مهندسی.
 8. ارائه مدرک عضویت متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی.
 9. ارائه فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

چنانچه متقاضی فردی حقوقی باشد(جزو اعضای اصلی شرکت نباشد):

 1. پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 2. پر کردن پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 3. ارائه اساسنامه شرکت مهندسی.
 4. ارائه آگهی تأسیس شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار.
 5. درج آخرین تغییرات شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی.
 6. ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی.
 7. ارائه کپی مدارک شناسنامه اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 8. ارائه کپی مدارک کارت ملی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 9. ارائه کپی مدارک مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 10. ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 11. ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی، مهندسی و فنی.
 12. ارائه سوابق کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های مختلف پروژه های صنعتی، مهندسی، معدنی، طراحی، مشاوره و اجرا.
 13. ارائه مدارک عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی متقاضی شرکت مهندسی.
 14. ارائه فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

لینک های مرتبط به این پست