سهامی خاص

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص هر گونه تغییراتی در قالب صورتجلسات تنظیم می گردد. با توجه به نوع تغییرات صورتجلسات مختلف وجود دارد، بعضی تغییرات در مجامع عمومی فوق العاده برخی مجامع عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده و بعضی هم در جلسه هیات مدیره قابل انجام هست. در مجمع فوق العاده و عادی در هر صورتجلسه ای یک فرمت اصلی وجود دارد و اینکه یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می بایست داشته باشد. رئیس و دو ناظر باید از سهامدارهای شرکت باشد و منشی می تواند از بین سهامدارها نباشد اما رئیس و ناظرین الزاما می بایست از سهامدارهای شرکت باشند. هر صورتجلسه ای بعد از تنظیم می بایست ثبت اینترنتی شود در اداره ثبت شرکتها و صورتجلسه و مدارک لازم با توجه به نوع تغییرات پست شود و در نهایت اگهی و روزنامه رسمی شود.

واگذاری سهام و نقل و انتقال

فرد یا افرادی که موقع ثبت شرکت با هم شریک بوده  و شرکت را به ثبت رسانده اند ممکن است در طول تاسیس منصرف شده و بخواهند از شرکت خارج شوند و یا اینکه شخص یا اشخاص دیگر را وارد شرکت کنند. یکی از اعضا تمام یا بعضی سهم خود را میتواند به شخصی داخل شرکت یا خارج از شرکت واگذار کند، میتواند تعداد سهام خود را کم کند یا اینکه کلا واگذار کند سهام را و از شرکت خارج شود. این مورد در قالب تغییرات  به عنوان نقل و انتقال تحت شرایطی قابل انجام هست. ابتدا در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه ای مبنی بر نقل و انتقال تنظیم و صورتجلسه را همه اعضا امضا می کنند و موافقت خود را با خروج آن شخص یا اشخاص اعلام می دارند. صورتجلسه ای که مبنی بر نقل وانتقال سهام تنظیم می گردد می بایست به اداره مالیات مرکز اصلی شرکت تحویل داده شود و طی تشریفات اداری و قانونی و ابطال تمبر برگه دارایی همراه با صورتجلسه نقل و انتقال امضا شده به ثبت شرکتها تحویل داده می شود بعد از ثبت اینترنتی در نهایت اگهی و روزنامه رسمی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه

 • تعداد سهام سهامداران
 • مدارک هویتی کلیه اعضا
 • اخرین روزنامه رسمی

مدارک موردنیاز جهت پست

 • صورتجلسه نقل و انتقال
 • برگه دارایی
 • وکالت نامه وکیل در صورت وکیل داشتن

هیات مدیره

هر شرکت از هیات مدیره تشکیل می شود. ترکیب هیات مدیره شرکت گاهی ممکن است همان هیات مدیره تاسیس نخواهد بماند و سمتها بین اعضای شرکت جابه جا شود در این صورت هیات مدیره جدید باید تشکیل گردد و ترکیب جدید به ثبت شرکتها اعلام گردد البته ترکیب هیات مدیره فقط یک بار تغییر نمی کند با تصمیم شرکا میتواند چندین بار هم تغییر کند و محدودیتی در این کار نیست.

منظور از هیات مدیره:

 • مدیرعامل
 • رئیس هیات مدیره
 • نائب رئیس هیات مدیره
 • عضو هیات مدیره هست

اعضای هیات مدیره سهامی خاص حداقل سه نفر هستند

 • مدیرعامل
 • رئیس
 • نائب رئیس
 • عضو می توانند باشند

در شرکت سهامی خاص نائب رئیس هیات مدیره  الزامی می باشد و مدت اعتبار اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال می باشد که بعد از دوسال اعضا می بایست تمدید شوند. در شرکتهای سهامی خاص اعضای هیات مدیره باید سهم داشته باشند اما مدیرعامل میتواند سهم نداشته باشد. گفتن این نکته حائز اهمیت است که مدیرعامل و رئیس هیات مدیره میتواند یک نفر باشد مثلا یک شخص هم مدیرعامل باشد هم سمت رئیس هیات مدیره به خود بگیرد. صورتجلسات هیات مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل می گردد سمتهای جدید افراد بنا به تصمیم شرکا نوشته می شود و کلیه اعضا با امضای صورتجلسه موافقت خود را اعلام می کنند در سایت ثبت شرکتها ثبت اینترنتی می گردد و اگهی و بعد هم روزنامه رسمی می شود.

مدراک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه

 • کپی اساسنامه شرکت
 • تعداد سهام افراد
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضا
 • آخرین روزنامه رسمی

بازرس

هنگام تاسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص داشتن دو بازرس الزامی هست. یکی بازرس اصلی یکی هم بازرس علی البدل. بازرسین نباید فامیل اعضا باشند. بازرس یک سال اعتبار دارد و بعد از ان باید تمدید شود یا عوض شوند. تمدید یا تغییر بازرس در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده انجام می شود. صورتجلسه ای تنظیم و همه سهامدارها و بازرسین امضا می کنند و ثبت اینترنتی می شود در سامانه ثبت شرکتها و در نهایت اگهی و روزنامه می گردد.

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

از سه طریق قابل انجام هست :

 • طریق مطالبات
 • آورده نقدی
 • سود انباشته

هر شرکتی برای اینکه به ثبت برسد می بایست حداقل سرمایه طبق قانون تجارت داشته باشد. در شرکتهای سهامی خاص حداقل سرمایه ثبت 1.000.000 ریال می باشد که این سرمایه در طول فعالیت شرکت بنا به مصلحت شرکت  قابل تغییر و افزایش  هست. افزایش سرمایه در قالب تغییرات به راحتی قابل انجام هست.

روند افزایش سرمایه شرکت به این شکل می باشد

 • ابتدا در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه ای  مبنی بر افزایش سرمایه تنظیم می گردد
 • هر شخص میتواند سهم خود را فقط افزایش بدهد یا همه اعضا میتوانند به هر نسبتی که بخواهند افزایش بدهند
 • گاهی هم اعضای شرکت می خواهند شخص یا اشخاص دیگر را وارد شرکت کنند به عنوان شریک جدید که همه این موارد در قالب صورتجلسه به عنوان افزایش سرمایه محسوب می شود
 • افزایش سرمایه باید ثبت اینترنتی شود در سامانه ثبت شرکتها و صورتجلسه پست شود در نهایت آگهی و روزنامه رسمی می شود
 • افزایش سرمایه از سه طریق امکان پذیر هست سود انباشته و آورده نقدی و از طریق مطالبات که در هر سه مورد صورتجلسه مبنی برافزایش سرمایه می بایست تنظیم شود.
 • دو نسخه اظهارنامه با تعداد سهام جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد که یک نسخه را مهر کرده اداره و بایگانی می کند و نسخه دیگر جزو مدارک به مشتری برگردانده می شود.

روند افزایش سرمایه شرکت به این شکل می باشد

در این صورت می بایست به مبلغ افزایش سرمایه ،  پول بلوکه گردد در بانک و بعد از اگهی شدن کار میتوان پول را مسترد کرد اما از طریق مطالبات نیازی نیست که پولی بلوکه گردد. نکته ای که حائز اهمیت هست در خصوص افزایش سرمایه شرکتها این هست که برای افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی باید پرداخت شود زمانی که شرکت ثبت می شود حداقل سی و پنج درصد سرمایه می بایست در بانک سپرده شود  هنگامی که شرکت میخواهد سرمایه خود را افزایش بدهد می بایست صد در صد سرمایه تاسیس پرداخت گردد که این پرداخت تعهدی در قالب صورتجلسه در جلسه هیات مدیره باید انجام گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه

 • تعداد سهام افراد
 • مدارک هویتی کلیه اعضا
 • اخرین روزنامه رسمی

مدارک مورد نیاز جهت پست

 • صورتجلسه افزایش سرمایه امضا شده کلیه اعضا
 • اظهارنامه دو نسخه
 • وکالت نامه وکیل در صورت وکیل داشتن

حق امضا

زمان تاسیس  یک شرکت  سهامی خاص ، اشخاصی می بایست حق امضا داشته باشند در شرکت برای امضای قراردادها و امور مالی و بانکی لازم هست. حق امضا به چند صورت امکان پذیر هست و ممکن است حق امضا مشترک بین دو نفر از اعضا یا بین همه اعضا یا منفردا با یک شخص باشد یا اینکه با یک شخص باشد در غیابش با اشخاص دیگر باشد. گاهی حق امضایی که هنگام ثبت شرکت تعریف شده بنا به مصلحت شرکت و شرکا تغییر می کند، شرکا هر زمان تصمیم به تغییر حق امضا داشته باشند با صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده این کار صورت می گیرد. صورتجلسه تنظیم و حق امضای جدید در آن مکتوب شده و همه اعضا موافقت خود را با امضا ان صورتجلسه اعلام و در نهایت در سامانه ثبت شرکتها ثبت اینترنتی شده و معمولا ظرف 6 روز اگهی شده و در نهایت ظرف 10 روز روزنامه رسمی می شود.

مدارک مورد نیاز

 • کارت ملی کلیه اعضا
 • تعداد سهام افراد
 • کپی اساسنامه شرکت
 • اخرین روزنامه رسمی شرکت

الحاقیه یا تغییر موضوع

زمان ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت باید مشخص شود تا شرکت به ثبت برسد اما بعد از تاسیس و در طول زمان ممکن است اعضا نتوانند در آن زمینه فعالیت داشته باشند دراین صورت می توانند موضوع فعالیت شرکت را تغییر بدهند یا اینکه با حفظ موضوع قبلی موضوعاتی الحاق و اضافه کنند به موضوع فعالیت قبلی موضوعات جدید هم نیازی نیست الزاما مرتبط با موضوع تاسیس باشد، صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر موضوعات جدید تنظیم و با امضا همه شرکا ثبت اینترنتی شده تا موضوعات رسمی و به اداره ثبت شرکتها هم اعلام گردد.

مدارک مورد نیاز

 • کارت ملی کلیه اعضا
 • تعداد سهام افراد
 • ارائه موضوع جدید

تغییر آدرس

بعد از ثبت شرکت ممکن است تغییراتی در شرکت صورت گیرد که یکی از شایعترین این تغییرات ، تغییر نشانی شرکت می باشد. هر بار که مکان شرکت تغییر می کند می بایست به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد. تغییر آدرس در شرکتهای خاص دو حالت دارد ممکن است داخل همان شهر باشد یا مرکز اصلی شرکت به شهر دیگری نقل مکان کند و واحد ثبتی دیگر برود  که دراین صورت شماره ثبت شرکت بعد از اگهی شدن تغییر خواهد کرد. برای تغییر آدرس چه داخل شهر چه خارج از همان شهر باید صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد. کد پستی و نشانی از الزامات می باشد که کد پستی می بایست حتما صحیح  باشد. نحوه زدن صورتجلسه تغییر ادرس یکسان هست در هر دو حالت در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه تنظیم می شود و پذیرش اینترنتی می شود و مدارک پست صورتجلسه می باشد و وکالت نامه در صورت ارائه وکیل تفاوت در دو مورد هست. یکی پذیرش اینترنتی که واحد ثبتی مورد نظر را می بایست انتخاب کنیم و دیگر اینکه در تغییر نشانی به شهر دیگر شماره ثبت تغییر خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز

 • آدرس و کد پستی جدید
 • تعداد سهام افراد
 • کارت ملی اعضا

مدارک مورد نیاز

یک شرکت بعد از اینکه به ثبت می رسد ممکن است در طول تاسیس نتواند فعالیت مورد نظر خود را انجام بدهید یا اینکه افراد بنا به مصلحت شرکت تصمیم به ادامه کار نداشته باشند در این صورت می بایست شرکا با موافقت هم شرکت را منحل کنند تا رسما شخصیت حقوقی شرکت از بین برود.

برای انحلال شرکت ابتدا صورتجلسه ای مبنی بر انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده باید تنظیم شود و همه شرکا امضا کنند و در سایت ثبت شرکتها پذیرش گردد و بعد هم اگهی و روزنامه رسمی می شود.

مدارک مورد نیاز

 • کارت ملی کلیه اعضا
 • تعداد سهام افراد
 • آدرس محل تصفیه
 • یک مدیرتصفیه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 دیدگاه‌ برای “سهامی خاص”