پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر چیست؟ دفاتر پلمپ شامل دو دفتر رونامه و کل است که فعالتهای مالی شرکت در آن نوشته می شود گرفتن این دفاتر برای هر شرکت الزامی است زیرا سالانه توسط حسابرس و کارشناس مالیاتی بررسی میشود. نوشتن دفاتر حتما باید توسط حسابرس انجام شود چرا که قوانین خاصی دارد و از روی سندهای …

پلمپ دفاتر ادامه »