ثبت شرکت فنی و مهندسی

ثبت شرکت فنی و مهندسی

ثبت شرکت فنی و مهندسی ارائه کلیه خدمات ثبتی شرکت ها شرایط تاسیس و ثبت شرکت فنی و مهندسی ثبت شرکت فنی و مهندسی در ایران به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص قابل ثبت است ، منظور از ثبت شرکت مهندسی این است که در بند ۲ اساسنامه …

ثبت شرکت فنی و مهندسی ادامه »