ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

رتبه 5 کشاورزی

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت ها​ رتبه بندی شرکت چیست و ثبت پایتخت چه خدماتی به ما ارائه می کند؟ مقدمه آشنایی با مفهوم رتبه بندی امتیاز رتبه بندی بر چه اساسی تعیین می شود؟ این امتیاز ( امتیاز رتبه بندی شرکت ) چه چیزی را به مشتری نشان می دهد ؟ تقسیم بندی شرکت ها پیمانکاری …

رتبه بندی شرکت ادامه »

رتبه 5 کشاورزی

رتبه 5 کشاورزی

رتبه 5 کشاورزی یکی از موارد خرید و فروش رتبه های پیمانکاری ، خرید رتبه 5 کشاورزی است. رتبه ۵ در بین رتبه های پیمانکاری کمترین اولویت را به خود اختصاص می دهد . برای اخذ و یا خرید رتبه ۵ پیمانکاری نیاز است که مدیرعامل و بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشند . برای اطلاع …

رتبه 5 کشاورزی ادامه »